Har du frågor kring din ansökan till Behandlingspedagog/socialpedagog? Här hittar du svaren på de vanligaste frågorna.

Ansökan och behörighet

Hur skickar jag in min ansökan?

Du gör din ansökan på yh-antagning.

Jag har inte mina betyg i digital form. Finns det möjlighet att skicka in mina betyg via post? 

Nej, vi tar tyvärr inte emot ansökningar eller ansökningsdokument per post. Allt sker på yh-antagning. Alla betyg/intyg ska vara i formatet PDF eller JPG, vi kan ej öppna andra format. Scanna dina original och spara som PDF eller fota av dina original och spara som JPG. Var noga med att betyg, ditt namn och personnummer, skolans och rektors namn syns tydligt. Hör gärna av dig om du har frågor. 

Jag undrar exakt vad jag ska skicka med i min ansökan?  

I din ansökan behöver du ladda upp dokument som styrker att du är behörig. I de flesta fall innebär det bara betyg. Glöm inte eventuella eftergymnasiala/akademiska betyg. Åberopar du reell kompetens för att du saknar grundläggande behörighet ska du ladda upp de dokument som kan styrka din reella kompetens, det kan vara arbetsgivarintyg eller kurser genom jobbet. Skicka inte in CV.

För att söka behöver jag ladda upp mina betyg som skall vara undertecknade. Fungerar det inte att använda de betyg som man kommer åt genom antagning.se? 

Vi har tyvärr ej tillgång till den nationella betygsdatabasen, antagning.se. Vi godtar ej bild från antagning.se. Du måste därför själv scanna in eller fotografera av dina betyg och ladda upp dem i din ansökan. Kontakta din skola eller hemkommun för att få dina betyg. Är det mycket länge sedan du gick i skolan kan de finnas på stadsarkivet i den kommun du studerade. 

Jag saknar grundläggande behörighet, hur gör jag?

Du som saknar grundläggande behörighet (tex slutbetyg eller examensbevis) ska du åberopa reell kompetens i din ansökan. Ladda upp de dokument som styrker dina färdigheter så att vi kan förhandsgranska dem. Du blir därefter kallad till kompetenskartläggningsintervju för att kartlägga och bedöma din samlade kompetens. Det är viktigt att du genom intyg kan styrka din kompetens. 

Kompetenskartläggningsintervju, vad innebär det?

Du som åberopar reell kompetens och laddar upp korrekt dokument i tid blir kallad till intervju. Den kommer att genomföras med personal från skolan och pågå under cirka 30 minuter. Intervjun ligger till grund för att skolan ska kunna besluta om du har förutsättningar att klara vår utbildning. Du kommer att få en inbjudan att anmäla dig till intervjun efter att ansökan stängt.

Jag saknar godkänt betyg i psykologi 1 och/eller samhällskunskap 2, hur gör jag?

Du som saknar godkänt betyg i våra särskilda behörigheter psykologi 1 och/eller samhällskunskap 2 kan studera kursen på komvux och komplettera senast sista kompletteringsdag. Det går också att åberopar reell kompetens i din ansökan och du blir inbjuden att få göra skolans kunskapsprov i kursen/kurserna.

Vad innebär kunskapsprov i psykologi 1 och samhällskunskap 2?

Om du inte har godkänt betyg i psykologi 1 och/eller samhällskunskap 2 och inte hinner komplettera med godkänt betyg senast sista kompletteringsdag och också har åberopat reell kompetens får du en inbjudan om att anmäla dig till skolans kunskapsprov. På Skolverkets hemsida kan du läsa om kursinnehåll i dessa kurser, det är det vårt kunskapsprov testar dig på.

Du måste vara godkänd i kunskapsprovet/n för att gå vidare till urvalsprov.

Vad kan vara motsvarande psykologi 1?

Skolan gör alltid en bedömning på de betyg du skickar in, motsvarande psykologi 1 kan till exempel vara kurs i psykologi på yrkeshögskolenivå, högskola eller liknande. Motsvarande är också kursen psykologi a från gymnasieskolan. 

Du blir alltid kontaktad om du saknar motsvarande kunskaper. 

Vad kan vara motsvarande samhällskunskap 2?

Om du har studerat färdigt en YH-utbildning eller har godkända betyg i 30 högskolepoäng (oavsett ämne) anses du ha motsvarande samhällskunskap 2. Motsvarande är alltid kursen samhällskunskap b från gymnasieskolan. 

Samhällskunskap 1b eller samhällskunskap 1a1+samhällskunskap 1a2 är inte motsvarande samhällskunskap 2.

Komplettera alltid din ansökan med samtliga godkända betyg som du har.

Du blir alltid kontaktad om du saknar motsvarande kunskaper. 

Sista kompletteringsdag, vad innebär det?

Du ska alltid med din ansökan ladda upp de betyg som du har färdiga. Du har möjlighet att komplettera med de betyg som du just nu studerar, du ska då klicka i att du avser att komplettera i din ansökan och skriva tydligt vad du ska komplettera med.

Har du inte skrivit vad du ska komplettera med senast sista ansökningsdag, avslås din önskan om komplettering och du anses obehörig. Sista kompletteringsdag är i början av juni.

Jag hinner inte bli klar med mina betyg till sista kompletteringsdag, är det kört?

Vi behöver dina godkända betyg i pågående kurs senast sista kompletteringsdag. Om det är osäkert att du kommer att hinna blir klar med dina betyg i tid kan du åberopa reell kompetens i din ansökan. Vi tar inte emot betyg efter sista kompletteringsdag.

Har jag ansökt när jag gjort en intresseanmälan?

Nej, intresseanmälan är inte en ansökan. Intresseanmälan innebär endast att du ber om information om en utbildning. Du får automatiskt ett mejl direkt när du anmält intresse. I mejlet får du hänvisningar till när och var du hittar den information du söker. Vi använder även dina kontaktuppgifter för utskick med information gällande utbildningen. 

Urvalsprov

Jag undrar om jag kommer att bli kallad till urvalsprov?

Alla som har styrkt sin behörighet får en inbjudan med datum och tid till urvalsprov. Det är därför viktigt att du prioriterar den dag och tid som du har tilldelats. 

Vem kommer in på utbildningen?

Alla behöriga sökande som har gjort urvalsprovet rangordnas efter den poäng de fått på provet. De 35 sökande med högst poäng kommer att erbjudas plats. Resterande sökande som har gjort urvalsprovet får reservplats efter poäng på provet. 

Antagning

När får jag veta om jag har fått en plats på utbildningen?

Antagningsbesked skickas ut runt midsommar. Reserver antas sedan löpande ända fram till två veckor in i utbildningen. Alla som har gjort urvalsprov får ett mail om de har kommit in eller inte. 

Måste jag tacka ja eller nej till min utbildningsplats?

När du får ditt antagningsbesked får du också ett sista svarsdatum. Du måste tacka ja annars förlorar du din plats och nästa sökande på listan får frågan. 

Jag har blivit reserv, har jag chans att komma in?

Det är svårt att svara på om du som reserv kan bli antagen. Det beror på ditt reservplatsnummer. Historiskt sett har reserver blivit antagna. Du kan följa ditt reservplatsnummer på yh-antagning.se

Jag reserv, kan jag komma till skolan för att få en plats?

Skolan kontaktar alltid reserver om en plats blir ledig och följer strikt reservlistan. 

Sista ansökningsdag har passerat, kan jag söka ändå?

Nej tyvärr, vi tar inte emot sena ansökningar. Varmt välkommen att söka till oss nästa gång vi ger utbildningen.