Personuppgifter

För att kunna ge dig relevant information och återkoppling sparar vi dina personuppgifter och hanterar dem enligt dataskyddsförordningen (GDPR). När du gör exempelvis en intresseanmälan behöver du samtycka till Stadsmissionens Skolstiftelses riktlinjer för personuppgiftshantering.

På Stadsmissionens Skolstiftelse (Grillska Gymnasiet, Stadsmissionens Folkhögskola och Stadsmissionens Yrkeshögskola) värnar vi om en hög nivå av skydd för din personliga integritet. Vi vill med dessa riktlinjer visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddsförordning.

Riktlinjer för hantering av personuppgifter

För att vi ska kunna ge dig den informationen du efterfrågar eller ge återkoppling på din ansökan, behöver vi behandla dina personuppgifter – som till exempel ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. När du gör en intresseanmälan behöver vi ditt samtycke, men du väljer själv om du vill lämna dina personuppgifter till oss. Vi behåller inte dina personuppgifter längre än nödvändigt.

Dina personuppgifter behandlas av Stadsmissionens Skolstiftelse, där skolorna Grillska Gymnasiet och Stadsmissionens Yrkeshögskola ingår, och med de personuppgiftsbiträden vi använder för att kunna ge dig den information du vill ha från oss eller fullfölja vårt uppdrag.

Vi behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddsförordning (GDPR). Det innebär att du när som helst kan ta tillbaka ditt samtycke. Du har också rätt att kontakta oss för att se vilka personuppgifter vi behandlar, för att rätta felaktiga personuppgifter eller för att begära att vi raderar dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är Stadsmissionens Skolstiftelse: 

Stadsmissionens Skolstiftelse
Box 47073, 100 74 Stockholm
[email protected]
08-68 42 30 00